Лого

MUSEUM LV

Grata JJ

«Apzinoties pasaules skaistumu, dalāmies katra brīža neatkārtojamībā - ar tēliem, emocijām un mākslas darbiem.»

5842

2086995

Arhīvu filtrs

Datums: Select date in calendarSelect date in calendar
  

Mary Zhang, Giorgia Zhang, Siqi Chen "On the Move"

Kopizstāde.  Giorgia Zhang, Siqi Chen, Mary Zhang “On the move”.

13.04.2022. – 14.05.2022.

Mākslas galerija MuseumLV un Kultūras centrs Grata JJ

Andreja Pumpura iela 2, Rīga, LV – 1010

Darba laiks: Ot. – Pt.: 11:00 – 19:00, Se.: 11:00 – 17:00

KUSTĪBĀ

Pārcelšanās uz citām valstīm ir balstīta uz brīvu izvēli, bet dažiem tā diemžēl ir nepieciešamība. Mūsu civilizācija visā savas attīstības vēsturē ir saskārusies ar migrācijas jautājumu, īpašu vietu šajā procesā ieņem bēgļu problēma, un šodien šī tēma mums ir kļuvusi vēl jūtīgāka.

Mūsdienās vairāk kā jebkad saskaramies ar jēdzienu “pasaules iedzīvotājs”. Šobrīd ļoti daudz cilvēku izvēlas studēt ārzemēs, ceļot un iepazīties ar jaunām citu tautu tradīcijām, pārcelties uz dzīvi citur, uzkrājot citu valstu kultūras pieredzi. Arvien biežāk tiek runāts par kultūras atšķirībām, par pieņemšanas nepieciešamību caur iesaistīšanos, līdzdalību un dzīvošanu kā empātijas formu, par iespējām paplašināt savu personību, pētot līdzības un atšķirības. Jēdziens “citāds” ir kļuvis par sarunu tematu ikvienā sabiedrībā, kur, protams, viedokļi par šo fenomenu joprojām dalās. Neapšaubāmi, tas ir saistīts ar to, ka kultūra visos laikos ir spēcīgākais identifikators gan indivīdiem, gan tautām. Bieži vien šis jautājums rada zināmu neizpratni sabiedrībā un, iespējams, bailes no kaut kā jauna, kas tiek uztverts kā apdraudējums vecajiem pamatiem un paaudžu tradīcijām, kas nostiprinātas zemapziņā.

Projekta autori spriež, ka šobrīd mums visiem ir jāvizualizē stāsti par cilvēku dzīvi ārpus dzimtenes, stāstus par cerību, par savstarpēju sapratni, par mīlestību pret cilvēkiem, neatkarīgi no tautības. Šis projekts ir par drosmi iet tālāk, par vēlmi būt kustībā, jo pasaule ir iespēju pilna. Mums visiem ir vajadzīgs draudzīgs padoms un sirsnīga līdzdalība, un šobrīd to cilvēku pieredze, kuri izvēlējušies dzīvi ārpus dzimtenes, kļūst par atbalstu tiem, kas atstājuši savu valsti.

Dr. Siqi Chen ir veltījusi vairākus pētījumus bēgļu bērnu jautājumam. Kā cilvēki pielāgojas dzīvei citā valstī un kā tas ietekmē cilvēka psihi, kāds atbalsts no malas ir nepieciešams... Par šiem un citiem jautājumiem tiks runāts izstādes laikā.

Izstāde ir veltīta 3 paaudžu ieskatiem un pētījumiem par mūsdienu sabiedrību. Jūs piedzīvosiet Z – paaudzes ieskatu par minoritāšu ikdienas dzīvi. Tiks piedāvāta Y paaudzes reprezentācija par plašiem pētījumiem, kas sakņojās instalācijās, video, fotogrāfijās un disertācijā, sasaistot faktus un indivīdus, lai atspoguļotu daudzveidīgu sociālo pieredzi nelielai sabiedrības grupai. Visbeidzot, X paaudzes izpratne par robežām starp dzīvi, sniegumu un reprezentāciju plašākā sociālajā struktūrā, kas tiks attainots ar glezniecības palīdzību.

Dr. Siqi Chen (1990) ir pētniece un arhitekte, kura dzīvo Berlīnē. Izstādes ietvaros, Siqi instalācijas, video, fotogrāfijas un intervences ir balstītas uz plašu izpēti, kas ir saistīti ar bēgļu bērnu dzīves aprakstiem mītnes zemēs, to psiholoģiskajām sekām, sociālo konfliktu mantojumu un to ilgstošo ietekmi uz globālo kapitālismu. Savā darbā viņa bieži saista faktus un indivīdus, lai atspoguļotu kādas nelielas sabiedrības daļas daudzveidīgu izdzīvoto sociālo pieredzi. Viņas mērķis ir doties uz jaunām vietām, lai sniegtu cilvēkiem ieskatu kopīgai pieredzei un paaugstinātai izpratnei.

Mary Zhang/Hongge Zhang (1967) dzimusi Ķīnā. Viņa ir izvēlējusies Rīgu par savām mājām. Hongge ir māksliniece un arhitekte. Pēdējo 20 gadu laikā viņa ir strādājusi pie tradicionālās Ķīnas vēstures, kaligrāfijas, antīko rakstu attēlošanas kombinācijās ar jaunām mākslas tehnikām. Mary Zhang aicinājums ir izprast Austrumu un Rietumu kultūru dažādību, palīdzēt vietējiem iedzīvotājiem veidot labas attiecības ar ķīniešiem un pārvarēt plaisu starp abām tautām. Viņa aicina nebaidīties no kultūras atšķirībām un doties pretī saviem sapņiem, cienot un pieņemot tās valsts vērtības, kurā cilvēks atrodas vai nu savu tieksmju vai apstākļu dēļ.

Giorgia Chang/ Chang Zhang (2005) ir topošā režisore un māksliniece, Mary Zhang meita. Chang ilustrē Z paaudzes ieskatu par pasauli. Viņas video darbi atspoguļo minoritāšu ikdienas dzīvi no kultūras un reliģijas perspektīvas.

Izstādes “On the move” kurators: Laura Tuča


Tickets LVCiti resursi internetā:

titanium.lv

leta.lv

diena.lv

arterritory.com

rus.jauns.l

LTV Kultūras ziņas

 


Pievienoti materiāli


9.04. un 12.04. galerija slēgta

Saistībā ar ekspozīcijas maiņu galerijas otrajā stāvā, galerija 09.04. un 12.04. apmeklētājiem ir slēgta. Gaidīsim jau 13.04. uz jauno izstādi "On the Move".
Izstādes autori: Mary Zhang, Giorgia Zhang un Siqi Chen


Pievienoti materiāli


Mākslinieki un viņu audzēkņi. Kopizstāde "Skolotājs – Skolēns".

18.02.2022. – 30.04.2022.

Vizuālā māksla – pārsteidzoša parādība, kas bijusi klātesoša veidojoties un attīstoties cilvēku civilizācijām, kas mums ir pazīstama līdzās tādiem jēdzieniem kā valsts un īpašums, lopkopība un zemkopība. Māksla kļuva par nozīmīgu liecību, izpausmes veidu un sabiedrības dzīves neatņemamu sastāvdaļu jau agrīnākajos attīstības posmos: dzima un nostiprinās tradīcija radošās prasmes nodot no viena cilvēka uz otru, radās mentori, skolotāji un skolēni, meistari un mācekļi. Civilizācijas attīstības gaitā, veidojās skolas kā atsevišķs izaugsmes resurss. Tā, piemēram, Platons savā brīvajā laikā pulcēja klausītājus un nodeva viņiem savu pieredzi un zināšanas, savukārt senajā Ēģiptē bērniem skolās mācīja zīmēt.

Īstu uzplaukumu nesa Renesanses laikmets. Vizuālā māksla no vienkāršas apkārtējās pasaules atspoguļošanas un reliģijas atribūta izauga par matemātikai un fizikai līdzvērtīgu zinātni. Tieši šajā laikā pie diženiem meistariem viņu darbnīcās mācekļi jau no mazotnes sāk dzīvot, strādāt un apgūt glezniecību.

Viens no slavenākajiem ģeniāla skolotāja un ne mazāk ģeniāla skolnieka piemēriem kvatričento posmā – Filippo Lippi un viņa skolnieks Sandro Botičelli. 1464. gadā Botičelli sāka mācīties pie Lippi un ar savu talantu iekaroja mīlestību un cieņu, vēlāk sasniedzot absolūti jaunu mākslinieciskās meistarības līmeni. Vēl viens skolotāja un skolnieka tandēma piemērs ir no Baroka laika – Pīters Pauls Rubenss un Antuāns van Deiks. Skolnieks sasniedza tik augstu meistarības virtuozitāti, ka Rubenss dažkārt nespēja atšķirt savus no jaunā protežē darbiem. Pateicoties savam darbam un traktātiem par mākslu, Apgaismības laikmeta meistari lika pamatus profesionālu mācību iestāžu dibināšanai. Pirmās mākslas akadēmijas Rietumeiropā tiek atvērtas XVI gadsimta otrajā pusē. Studenti ieguva augsti kvalificētu un daudzpusīgu izglītību un absolvēja mācību iestādes jau kā pieredzējuši gleznotāji. Mākslas akadēmijas attīstījās un pilnveidojās, mainījās mākslinieku paaudzes, bet tradīcija nodot tālāk mākslinieciskās iemaņas saglabājās nemainīgi un nonāca pie mūsdienu māksliniekiem, kuri tāpat kā viņu priekšgājēji, mācās pie sava laika talantīgajiem meistariem.

Mūsdienu pasaulē glezniecības mācīšanas tradīcija saglabājusies ne tikai profesionālu mācību iestāžu sienās, bet arī kā skolotāja personiskās pieredzes nodošana audzēknim mākslinieka darbnīcas telpās. Šāda parādība nebūt nav reta un mūsuprāt izdzīvojusi tieši pateicoties cilvēkiem ar radošo potenciālu, kuri tiecas pārņemt to iemīļoto mākslinieku meistarību un pieredzi, kuru daiļrade saskan ar viņu pašu personisko izpratni par glezniecību.

Izstāde “Skolotājs – Skolēns” galerijā MuseumLV veltīta radošajām attiecībām starp meistaru un viņa audzēkņiem un ir veidota no vairāku profesionālo latviešu mākslinieku grupu darbiem. Pārstāvēti tādi mākslinieki kā Ilze Laizāne, Dmitrijs Lavrentjevs, Zane Balode, Nikolajs Krivošeins, Nugzars Paksadze, Tālivaldis Muzikants, Ieva Muzikante, Emīls Kristiāns Muzikants, Nele Zirnīte, Vadims Markevičs, Katrīna Taivāne, Roberts Diners, Andris Loss, Lilija Dinere, Olga Šilova un viņu talantīgie sekotāji.

Izstādes “Skolotājs – Skolēns” kuratore: kulturoloģe Darja Samarina.

Mākslas darbu katalogs

Tickets LV


Citi resursi internetā:
titanium.lv
diena.lv
arterritory.com
e360.lv
rus.lsm.lv
LR4.lsm.lv

YOUTUBE: art gallery MuseumLV cultural center Grata JJ
INSTAGRAM: museumlvgratajj

Tālruņa nr.:
00 670 16 602
00 254 09 000
e - pasts: info@museumlv.com

Darba laiks: Ot. – Pt.: 11:00 – 19:00, S.: 11:00 – 17:00
Andreja Pumpura iela 2, Rīga, LV – 1010


Pievienoti materiāli


Tikšanās ar grāmatas "Tēla dialektika" autoru, mākslinieku Artūru Bērziņu

27.01.2022

Kultūras centra Grata JJ mākslas galerija MuseumLV un apgāds Zvaigzne ABC aicina uz tikšanos ar grāmatas “Tēla dialektika” autoru mākslinieku Artūru Bērziņu, kuru laikā notiks interaktīva mākslas performance. Pasākums notiks 27. janvārī plkst. 17:00 – 19:00

Saistībā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, lūdzam Jūs apstiprināt savu ierašanos, izvēlēties un norādīt laika posmu, kurā paredzat ierasties, kā arī norādīt sava līdznācēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, sūtot epastu uz info@museumlv.com. Lūdzu piesakieties pēc iespējas ārtāk, jo atļautais apmeklētāju skaits ir ierobežots.

Svarīgi! 27.janvāra pasākumā tiks ielaisti tikai uzaicinātie un savu dalību konkretā laika posmā apstiprinājušie viesi. Pasākums norisināsies zaļajā režīmā.

Citi resursi internetā:
titanium.lv
diena.lv
lr4.lsm.lv
jauns.lv
rus.lsm.lv
epadomi.lv
arterritory.com
tvnet.lv


Pievienoti materiāli


Galerijas darba laiks svētku dienās

Boriss Gromakovskis | KRISTAPA IELA | 1976 | 50 x 50 cm | eļļa, kartons
23.12.2021.

Draugi, galerija MuseumLV un kultūras centrs Grata JJ novēl mierpilnus un cerību pilnus svētkus! Lai veselība, gaišums un siltums allaž Jūsu mājās! Ceram uz skaistu atkalsatikšanos mūsu galerijas telpās ar jauniem iedvesmas pilniem brīžiem.
Šobrīd galerijas otrajā stāvā ir apskatāma Ziemassvētku izstāde-pārdošana.
Piedāvājam Jums izstādes katalogu, kur ir aplūkojami 196 darbi no 104 autoriem: Katalogs 2021.pdf

Galerijas MuseumLV komanda novēl visiem Gaišus Ziemassvētkus un drošu, labvēlīgu Jauno 2022. gadu.

Galerijas darba laiks svētku dienās:

28.12. 11:00 - 19:00
29.12. 11:00 - 19:00
30.12. 11:00 - 17:00


Pievienoti materiāli


Elga Grīnvalde. Personālizstāde "Vertikāles".

Elga Grīnvalde | Veltījums Hendelim | 2020 | eļļa, audekls | 100 x 125 cm

22.12.2021. – 5.02.2022.

Tuvojas Brīnumu laiks, kad vēlamies izjust iekšējo mieru un gaismu, saglabājot šo sajūtu arī visam nākamajam gadam. Tagad mums vairāk kā nekad ir nepieciešama šī dvēseliskā saikne vienam ar otru un ticība labam turpinājumam. Mūsu laimes meklējumi ir individuāli - kādam tas ir kluss brīdis baznīcā, bet kādam tas ir meditatīvs stāvoklis, ko izraisa iedziļināšanās krāsu, formu un gaismas pasaulē.

E. Grīnvaldes darbos, kas ir reprezentēti mākslas galerijas MuseumLV personālizstādē “Vertikāles”, ir tiešas atsauces uz Romas baziliku, kurā Dievišķais skaistums ieved klusā harmonijā. E. Grīnvaldes glezniecībai ir raksturīga gaismas un krāsu mijiedarbības spēle, kas rada īpašas vibrācijas un ierauj skatītāju meditatīvā stāvoklī. Ar plašām dimensijām, simplicētām formām un meistarīgām niansēm tiek atklāts krāsas potenciāls, bet krāsainu slāņu mirdzums veido dziļuma sajūtu. Šāda meditatīva aura izpaužas arī aukstajā ziemas skaistumā.

Māksliniece Elga Grīnvalde paskaidro izstādes ideju plašāk: “Skatiens no punkta uz augšu, aizvien augstāk un augstāk līdz pazūd robeža. Vertikāles, katedrāles, kalni un debesis, milzu meži, koki, baznīca, debesskrāpji, zvaigznes un tālums nezināmais. Svītru kods, segu raksti, tautiskie brunči, līnijas un raksti, pārklājumi ar bezgalīgām domām. Vertikāles - kāpšana kalnā, neatlaidīgs darbs, krišanas un augšāmcelšanās, iedziļināšanās lietas būtībā, jaunas atklāsmes, iešana uz dziļuma bezgalīgo vertikāli. Mēs paši meklējam savu vertikāli un savas virsotnes. Izstādes pamatā ir krāsu un gaismas mijiedarbības spēle neatkarīgi no mākslinieka. Par pamatu ņemot zeltu. Zelts kā fons jau no Bizantijas viduslaikiem. Dievišķā skaistuma spēle bazilikā ar saules un sveču gaismām un vibrējošo korāļu skaņām, cilvēku zemapziņu pārceļ vertikālās līnijās. Skatoties uz izstādēs gleznām, katrs apmeklētājs ieraudzīs savu redzējumu. Cilvēks ir tas, ko viņš redz, dzird, sajūt. Gleznas ar attiecīgo noskaņojumu var katru cilvēku individuāli ievest klusuma harmonijā jeb savā vertikālē.”

Elga Grīnvalde (1966), dzimusi Valkā. Kopš 1996. gada regulāri organizējusi personālizstādes gan Latvijā, gan ārzemēs. Piedalījusies izstādēs Marka Rotko mākslas centrā, izstāšu zālē “Arsenāls”, galerijā MuseumLV, “Baltijas biennālē” Sanktpēterburgā, “L’ Eternita’ nell Arte” Romā, un citur.
Galerijas MuseumLV komanda novēl visiem Gaišus Ziemassvētkus un drošu, labvēlīgu Jauno 2022. gadu.

Izstādes mūzikas autors: Toms Auniņš

Citi resursi internetā:
diena.lv
liveriga.com - LV
liveriga.com - RU
arterritory.com
lr1.lsm.lv
lsm.lv
100 g kultūras
ltv.lv
draugiem.lv
rus.lsm.lv
replay.lsm.lv.lv
lr1.lsm.lv

3D tūre:


Kultūras centrs Grata JJ, mākslas galerija MuseumLV
FACEBOOK: MuseumLV un Grata JJ
YOUTUBE: art gallery MuseumLV cultural center Grata JJ
INSTAGRAM: museumlvgratajj

Tālruņa nr.:
00 670 16 602
00 254 09 000
e - pasts: info@museumlv.com

Darba laiks: Ot. – Pt.: 11:00 – 19:00, S.: 11:00 – 17:00
Andreja Pumpura iela 2, Rīga, LV – 1010


Pievienoti materiāli


Ziemassvētku izstāde - pārdošana

Anna Kustikova | Ziemassvētku pudiņš | akvarelis | 2021 | 40,5 х 22 см

22.12.2021. – 29.01.2022

Ir atnācis Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Šogad it īpaši gribas nosargāt iekšējo gaišumu, sirds siltumu un dalīties tajā ar citiem, lai visi kopā spētu saglabāt garīgos spēkus un dzīvesprieku. Jau pagājušajā gadā galerija MuseumLV papildināja svētku norišu klāstu ar izstādi pārdošanu “100 darbi – 100 autori”, kas priecēja daudzus apmeklētājus un māksliniekiem ļāva dalīties ar saviem vizuālajiem stāstiem. Tāpēc arī šogad vēlamies palīdzēt ikvienam interesentam sastapt dažādus māksliniekus baudot viņu mākslas darbus un varbūt iegādāties neatkārtojamu dāvanu sev vai kādam tuvam cilvēkam.

Mūsu Ziemassvētku izstādi – pārdošanu esam iecerējuši kā krāsu sniegputeni, kuram ļauties un caur gleznām notvert dažādu gadalaiku sajūtas, ceļot fantāzijas pasaulē un mākslinieka acīm ieraudzīt visparastāko ikdienišķo lietu skaistumu.

Cilvēks spēj gūt svētku prieku dzirdot, redzot, sajūtot kaut ko, kas atgādina svētkus bērnībā - kā tie tika gaidīti un, beidzot pienākuši, deva daudzus laimes brīžus. Svētku prieks piezogas atceroties piedzīvoto kopā ar mīļiem cilvēkiem. Svētku prieks ir arī jauni iespaidi, ko gūstam ļaujoties svētku laika virpulim, kad dodamies meklēt idejas, kā pārsteigt mīļos vai kopā ar kādu baudot skaistumu, kas šajā laikā iemirdzas mums visapkārt līdz ar svētku rotājumiem. Ceram, ka par vienu no tādiem mirdzošiem prieka avotiem kļūs arī galerijas MuseumLV Ziemassvētku izstāde.

Galerijas MuseumLV komanda novēl visiem Gaišus Ziemassvētkus un drošu, labvēlīgu Jauno 2022. gadu.
Izstādē ar saviem darbiem piedalīsies Ilze Muceniece Ademaite, Andris Biezbārdis, Andrejs Bovtovičs, Maija Brašmane, Dagnija Čerevičnika, Agnija Ģērmane, Matiass Jansons, Inga Jurova, Laine Kainaize, Ieva Kalēja, Līga Kalniņa, Linda Kozule, Anna Kustikova, Ilze Laizāne, Ieva Liepiņa, Dita Lūse, Irēna Lūse, Vadims Markevičs, Silvija Meškone, Eduards Mihelovičs, Jana Mikosa, Aleksejs Naumovs, Nukzars Paksadze, Karine Paronyanc, Aleksandrs Petrovs, Rita Pranča, Rakhmets Radžepovs, Olga Smirnova, Rita Uļjanova, Evija Veidemane, Nele Zirnīte, Dina Zoldnere, Jurijs Zujevs, Vivita Zuzule un daudzi citi mākslinieki.


Darbu katalogs

Citi resursi internetā:
Reitingi.lv - LV
Reitingi.lv - RU
Titanium.lv
Epadomi.lv
Rigathisweek.lv
Arterritory.com
rus.lsm.lv
replay.lsm.lv


Kultūras centrs Grata JJ, mākslas galerija MuseumLV
FACEBOOK: MuseumLV un Grata JJ
YOUTUBE: art gallery MuseumLV cultural center Grata JJ
INSTAGRAM: museumlvgratajj

Tālruņa nr.:
00 670 16 602
00 254 09 000
e - pasts: info@museumlv.com

Darba laiks: Ot. – Pt.: 11:00 – 19:00, S.: 11:00 – 17:00
Andreja Pumpura iela 2, Rīga, LV – 1010


Pievienoti materiāli


Eduards Zentsiks, Jurijs Horevs, Tauno Kangro. Izstāde "MŪZA/MUSE/МУЗА"

02.10. - 11.12.2021

Mākslinieki no Igaunijas atklās noslēpumus par savām mūzām — Tauno Kangro, Jurijs Horevs, un Eduards Zentsiks aicina uz kopīgo izstādi mākslas galerijā MuseumLV, Andreja Pumpura ielā 2, LV – 1010, Rīga


No 2. oktobra skatāma izstāde MŪZA/MUSE/МУЗА — unikāla sadarbība starp labi pazīstamiem Igaunijas māksliniekiem Zentsiku, Horevu un Kangro.

Galerija MuseumLV ir lieliska vieta mākslas grēksūdzei, kur savos darbos mākslinieki lielu uzmanību veltījuši savas iedvesmas avotiem. Šis mākslas projekts jau ir pazīstams Igaunijā, taču Latvijā to redzēs pirmo reizi. Kā vienmēr tas tiks atsvaidzināts ar vēl neredzētiem darbiem, skatītāju uzmanībai piedāvājot vissvaigākos mākslas darbus.

Izstāde MŪZA/MUSE/МУЗА laikmetīgās mākslas cienītājiem piedāvās plašu ieskatu mākslinieciskajos meklējumos. Eduards Zentsiks, kurš ir zināms ar savu vieglumu darbojoties dažādos stilos un mākslas virzienos, piedāvās ienirt maģisku portretu sērijā. Zentsiks neslēpj savu mūzu atrašanās vietu – Feju maģisko zemi un mītisko pasauļu tumšos nostūrus. Darbus no dažādām sērijām vieno stilistika, kas liek atsaukties uz klasisku modernismu un Pre-rafaelītiem. Savukārt Jurijs Horevs izstāstīs apmeklētājiem par iespaidiem un emocijām, sazinoties ar savām mūzām. Gaisīgas formas, tīras krāsas, reizumis mākslinieka rokraksta shematiskums ļauj pa īstam sajust viņa varoņu raksturu spēku. Horeva sievietēm nepiemīt tikai fiziskais skaistums – katru no viņām raksturo personība, pagātne, viedoklis par notiekošo pasaulē, kamēr mākslinieku nodarbina viņu galvas pagriezienu pētīšana. Dzīvais klasiķis un leģenda Tauno Kangro, attīstot gaisīguma un mūzu debesu izcelsmes tēmu, pievienos telpiskumu ar saviem plastiskajiem darbiem. Tēlnieka meistarību, piešķirot metālam elastību un vieglumu, ņemot vērā tā fizisko cietību, var pielīdzināt dievišķai iedvesmai. Kangro mākslas darbos notvertās mūzas, ir kā sastingušas skatītāju dēļ, lai tie varētu pamanīt vissīkākās, iedvesmu dāvājošās detaļas.

Tajā pašā laikā šobrīd aktuālais feminisma vēstījums var ar sašutumu pārmest izstādes autoriem pastiprinātu uzmanību sievietes ķermenim. Tomēr pietiek aplūkot mākslinieku darbus, lai saprastu, ka visas apsūdzības ir nepamatotas. Tajos nav vietas sievietes ķermeņa un plēsonīgas saldkaislības objektivizācijai.

MŪZA/MUSE/МУЗА — tā ir oda sajūsmai par savām mūzām un viņu līdzdalības atzīšana mākslas procesos.
MŪZA/MUSE/МУЗА — tas ir atšķirīgu, bet savstarpēji līdzsvarotu mākslas solistu trio, kas viens otru smalki papildina un kuru "ansamblis" spēja panākt pilnīgu harmoniju.

Tēlnieka Tauno Kangro un gleznotāju Jurija Horeva un Eduarda Zentsika unikālās sadarbības projekts MŪZA/MUSE/МУЗА skatītājiem būs pieejams līdz 11. decembrim.

Mākslas kritiķis: Mihails Komaško

Eduards Zentsiks (dzimis 1975. gadā) ir mūsdienu igauņu mākslinieks, kurš nepārstāv konkrētu žanru. Galvenais mākslas objekts E. Zentsika daiļradē ir “spēlēt mākslinieku”. Šis izgudrotais mākslinieks dekonstruē parasto priekšstatu par stila ievērošanu: formu izvēle svārstās no parastās glezniecības līdz akcionismam. Autors “zentstiko” katru stilu un virzienu. Eduards Zentsiks demonstrē skatītājam savu versiju par pēc-modernisma laikmeta svārstībām. Viņš viegli žonglē ar metodēm, spēlējas ar virzieniem un apgūst stilus. Katras hipostāzes iznīcināšana, sajaukšana un izlīdzināšana - tas padara Mākslinieku transuniversālu.
“Nezināmā mākslinieka, Zentsika” zīmols ir labi pazīstams viņa dzimtajā pusē Igaunijas Ziemeļaustrumos. Neskaitāmu izstāžu dalībnieks, jauno mākslinieku izstāžu rīkotājs, aktuālo mākslas procesu popularizētājs, jebkura nozīmīga notikuma viesis, fotogrāfs, tēlnieks, instalāciju autors - tas viss padara Mākslinieku par labi atpazīstamu personību vietējās aprindās. Gleznotājs, fotogrāfs, grafiķis, dizaineris, instalāciju un performanču autors. Jauniešu izstāžu un pasākumu organizators. Radošo gadu laikā vairāk nekā simts personālizstādes un neskaitāma dalība kopprojektos. Starptautisko mākslas un fotogrāfijas konkursu dalībnieks un uzvarētājs. Daudzi darbi atrodas privātās kolekcijās visā pasaulē. Igaunijas Mākslinieku savienības biedrs.
 E.Zentsik


Jurijs Horevs (dzimis 1956. gadā) ir viens no veiksmīgākajiem māksliniekiem Igaunijā, kurš savu nišu mākslas pasaulē ir atradis pēdējo gadu laikā. Dzīvo Igaunijā kopš 1957. gada. J. Horevs savus estētiskos uzskatus ir izveidojis Kohtla-Jarves mākslas skolā un Maskavas Mākslas universitātē (1985). Viņš ar saviem darbiem ir piedalījies ikgadējās izstādēs Igaunijas Valsts radošās mākslas muzeja Johvi filiālē kopš 1987. gada, kā arī grupu izstādēs Norderstadtē (Vācija), Maskavā (Krievija), Stafenthorpē (Zviedrija), Minskā (Baltkrievija), Ņujorkā (ASV). Kopš 2014. gada - Igaunijas krievu mākslinieku asociācijas valdes loceklis. 2005. un 2019. gadā kļuvis par Ida Virumā kultūras prēmijas laureātu. Mākslinieka darbi atrodas privātās kolekcijās Igaunijā, Somijā, Vācijā, Itālijā, Francijā, Krievijā un ASV.
 Y.Khorev


Tauno Kangro (dzimis 1966. gadā) savu mākslas izglītību sāka Kalju Reitela skulptoru studijā, beidzis Igaunijas Mākslas akadēmijas tēlniecības nodaļu (1993.) un kopš 1994. gada ir Igaunijas Mākslinieku savienības biedrs. Viņa darbus var atrast daudzās pasaules valstīs. Kolekcijas ir Igaunijā, Vācijā, Austrijā, Francijā, Dānijā, Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā, ASV, Šveicē, Luksemburgā, Lietuvā, Nīderlandē, Krievijā u.c. Tauno darbi ir bijuši vairāk nekā 70 individuālajās izstādēs visā pasaulē, kā arī daudzās kopizstādēs.
Uz jautājumu "Kas jūs motivē?" - Tauno Kangro atbild: “Esmu motivēts, ja varu radīt kaut ko vērtīgāku par savu pašreizējo klātbūtni šajā pasaulē.”
 T.Kangro


3D tūre
 


Citi resursi internetā:
titanium.lv
diena.lv
liveriga.com - LV
liveriga.com - EN
liveriga.com - RU
LNKBA
LTV Ziņu dienests
lsm.lv
rus.lsm.lv
lr4.lsm.lv
arterritory.com
lsm.lv - Kilograms kultūras
rus.lsm.lv

Kultūras centrs Grata JJ, mākslas galerija MuseumLV
FACEBOOK: MuseumLV un Grata JJ
YOUTUBE: art gallery MuseumLV cultural center Grata JJ
INSTAGRAM: museumlvgratajj

Tālruņa nr.:
00 670 16 602
00 254 09 000
e - pasts: info@museumlv.com

Darba laiks: Ot. – Pt.: 11:00 – 19:00, S.: 11:00 – 17:00
Andreja Pumpura iela 2, Rīga, LV – 1010


Pievienoti materiāli


Diskusija “Mitoloģijas metamorfozes šodien un rīt”

17.09.2021. - 16:00 - 18:00

Mākslas galerija MuseumLV un Kultūras centrs Grata JJ paziņo par diskusijas “Mitoloģijas metamorfozes šodien un rīt” norisi mākslinieka Artūra Bērziņa personālizstādes "Latvijai ausīs jauna diena" ietvaros 2021. gada 17. septembrī no plkst.16.00-18.00.

  Mākslas galerijā MuseumLV un Kultūras centrā Grata JJ līdz 23. septembrim var aplūkot savdabīgā multimediju mākslinieka Artūra Bērziņa jaunāko personālizstādi “Latvijai ausīs jauna diena". Izstādes ekspozīcijā iekļauta videospēle, lielformāta fotoinscenējumi, objekti un asamblāžas, kas apvienoti ciklā “Transpozīcijas”, turpinot pētīt kā individuālās, tā kolektīvās, īpaši nacionālās identitātes dažādus aspektus.

  Diskusijas aktualitāte un nosaukums “Mitoloģijas metamorfozes šodien un rīt” vistiešākā veidā saistīts ar mākslinieka daiļrades attīstību un viņa padziļinātu un noturīgu interesi par mitoloģiju. Artūrs Bērziņš atzīst, ka “nacionālās identitātes tēma manā mākslā aizsākās ar novērojumu, ka folkloras mantojums mūsu kultūrā tiek sakralizēts un glabāts nemainīgā stāvoklī kā iebalzamētais Ļeņins Kremļa pakājē. Manī šī atziņa izraisīja interesi. Kāda ģenēze ir šīm mitologēmām, kuras acīmredzami bremzē veiksmīgas identitātes attīstību? Vēstures doktora Kaspara Kļaviņa atziņas deva vēl vairāk vielas pārdomām – par mūsu vēsturi un kultūras mantojumu nevis kaut-ko savrupu, bet kā rezultātu mijiedarbībai ar visas Eiropas kultūru, kā arī par vēlāku nacionālā mīta radīšanu romantisma tradīcijā”.

  Mākslinieks nekad nav meklējis vieglas atbildes uz šiem būtiskajiem jautājumiem, par ko liecina šajā izstādē eksponētais arī jaunāko darbu cikls. Viņš ir radījis šodienas situācijai atbilstošus, savdabīgus vizuālus kalamburus, kuros iekļauti sengrieķu mītu tēli, nozīmīgas Latvijas vēsturiskas personības, mūsdienu Rietumu populāras kulta figūras un pat informācija par visaktuālākajiem sasniegumiem Visuma iekarošanā. Autors uzskata, ka mūsu realitātes robežas nepārtraukti mainās ar aizvien pieaugošu intensitāti. Tālab ir tik svarīgi katram personīgi, gan sabiedrībai kopumā reflektēt par pagātnes notikumiem un joprojām populāriem mītiem, kas mūs ietekmē. Plaši izplatītu priekšstatu, situāciju un elementu drosmīgu pārvietošanu Artūrs Bērziņš veicis sev raksturīgajā provokatīvā kiča manierē.

  Zīmīgi, ka diskusijas nosaukumā izmantots vārds metamorfozes, kas ir Romas 1. gadsimta dzejnieka Publija Ovidija Nāsona (Publius Ovidius Naso) episkas poēmas 15 grāmatās nosaukums. Tajā caur vēstījumu par seno grieķu un romiešu mītu varoņiem senais autors atklāj valodas un izteikšanās spējas vērtību, kuru metamorfožu jeb pārvēršanās rezultātā tēli parasti spēju runāt zaudē. Ovīdija poēma īpaši populāra bija Eiropā Renesanses laikā. Tad teksts vairākus gadsimtus bija it kā aizmirsts. 20. gadsimta beigās kā literatūrā, tā tēlotājā mākslā interese par šo tekstu un tajā izteiktajām atziņām atkal atdzimusi. Šajā aspektā liekas būtiska un diskusijas vērta arī mākslinieka Artūra Bērziņa daiļrade un viņa pievēršanās antīkajai mitoloģijai.
  Diskusijas dalībnieki: mākslinieki Artūrs Bērziņš un Lilija Dinere, teorētiķis un mākslas kritiķis Andris Teikmanis, literatūras zinātnieks Toms Ķencis, rakstnieķi Ieva Melgalve un Andris Zeibots. Diskusiju vadīs izstādes kuratore, mākslas zinātniece Irēna Bužinska.

  Sakarā ar valstī ieviestajiem noteikumiem, kas nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, nepieciešams iepriekšējs pieraksts diskusijas apmeklējumam klātienē. Vietu skaits ierobežots.
Diskusijas norisi varēs aplūkot galerijas mājas lapā.

Kultūras centrs Grata JJ, mākslas galerija MuseumLV
FACEBOOK: MuseumLV un Grata JJ
YOUTUBE: art gallery MuseumLV cultural center Grata JJ
INSTAGRAM: museumlvgratajj

Tālruņa nr.:
00 670 16 602
00 254 09 000
e - pasts: info@museumlv.com

Darba laiks: Ot. – Pt.: 11:00 – 19:00, S.: 11:00 – 17:00
Andreja Pumpura iela 2, Rīga, LV – 1010


Pievienoti materiāli